muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Liedvorm

Compositie, opgebouwd uit duidelijk van elkaar te onderscheiden muzikale volzinnen. Bij de analyse van die muzikale zinnen geeft men de eerste zin altijd de letter "A", de tweede "'B" etc. Onderverdelingen in deze zinnen geeft men met kleine letters aan. Een enigszins gevarieerde herhaling van "A" noemt men "A' ". Zo onderscheidt men de eendelige liedvorm (A), de tweedelige liedvorm (A-B of A A), de driedelige liedvorm (A B A; A A B of A B C ). In de samengestelde liedvorm worden de zinnen groepsgewijze gerangschikt en vormen op die manier eenheden binnen de totale structuur. Zie ook Da capo-vorm en Lied ohne Worte.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.