kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Liedmotet

, speciale vorm van het genre motet. De vorm van het liedmotet ontstond in de 16de eeuw in Duitsland. Als cantus firmus gebruikt het een Duits kerklied en voert dat door in een levendige wissel homofone en polyfone partijen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 13.