kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Lichte muziek

Lichte muziek is een, vanwege haar vaak negatieve connotatie, enigszins omstreden term, waarmee door de gevestigde muzikale elite doorgaans de muziekstijlen aangeduid worden, die niet tot de klassieke muziek behoren. Lichte muziek omvat dus onder andere jazz, popmuziek en een beperkte hoeveelheid volksmuziek.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichte_muziek
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 12.