muziekbus
Dit artikel is 18-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Leon Orthel

Léon OrthelNederlands pianist, componist en pedagoog, geboren Roosendaal 4 oktober 1905, gestorven Den Haag 6 september 1985

Op zestienjarige leeftijd studeerde Léon Orthel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij compositie studeerde bij Johan Wagenaar, piano bij van Beijnum en viool bij Spoor. Na een jaar (1928-29) aan de Berlijnse Hochschule für Musik gestudeerd te hebben bij Paul Juon en Curt Sachs, keerde hij terug naar zijn vroegere leermeester (1929?1930) en begon zich hoe langer hoe meer zelfstandig te ontwikkelen.

In de jaren 1934 tot 1938 heeft Orthel doelbewust gewerkt aan de vernieuwing van zijn idioom; het bleef echter bij schetsen en ontwerpen, daar hij zich in de pluri- en atonale klankwereld niet thuisvoelde. Na deze jaren van experiment vond hij tenslotte zijn eigen stijl die niet bij een bepaalde school valt onder te brengen.

In de begintijd trad Orthel meermalen op als pianist, met orkest en met kamermuziek. Later trad hij wel op als begeleider van zijn eigen liederen.

Van 1941 tot 1971 was hij hoofdleraar piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vanaf 1949 was Orthel tevens hoofdleraar compositie aan het Amsterdams Conservatorium.

Van 1947 tot 1970 was hij voorzitter van de Vakgroep Componisten der Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging en van 1957 tot 1972 tevens voorzitter van het bestuur van de Johan Wagenaarstichting.

In de periode 1970-1985, direct na zijn pensionering als leraar, componeerde Orthel zo'n veertig werken waarvan vele zowel in ons land alsook in het buitenland zijn uitgevoerd.

Orthel's Tweede Symfonie is veelvuldig uitgevoerd. Ook zijn liederen op de gedichten van Rilke hebben de aandacht getrokken door de intensieve en subtiele declamatorische tekstbehandeling. Zijn muziek heeft grote gemoedshoedanigheden en een hartstochtelijke bewogenheid, die hij in de hand wist te houden door zijn kennis van het ambacht.

In 1946 werd de Derde Symfonie en in 1962 de Vijfde Symfonie bekroond door het Rijk. In 1960 kreeg Orthel voor zijn Tweede Symfonie de Visser- Neerlandia Prijs. In 1974 verwierf hij de Johan-Wagenaarprijs voor zijn gehele oeuvre.

websites: www.leonorthel100.com, www.donemus.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.