muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lauda

Lauda (laude)

Lofzang, Italiaans niet-liturgisch volkslied, religieuze tegenvoeter van de frottola. De teksten van de lauda zijn in het Italiaans of Latijn, de melodieën stammen meestal uit de volksmuziek en de zetting is vierstemmig.

Petrucci publiceerde in 1507 en 1508 twee boeken met lauda's. De liederen werden doorgaans ten gehore gebracht op semi-openbare religieuze bijeenkomsten. Men zong ze a cappella of mogelijk ook met gebruikmaking van instrumenten voor de onderste drie partijen. Evenals de frottola's zijn lauda's meestal homofoon en hebben ze een regelmatig ritme en een syllabische zetting; de melodie bevindt zich vrijwel altijd in de bovenste stem. Ondanks hun eenvoudige harmonieën zijn ze opvallend expressief. Ze vertonen in sfeer en functie verwantschap met liturgische muziek, maar desalniettemin treffen we in lauda's zelden gregoriaanse thema's aan en al even zelden zijn er sporen van de Frans-Vlaamse kerkmuziek. Het omgekeerde is zelfs het geval, want de componisten uit de Lage Landen die in Italië werkzaam waren zullen de zeggingskracht van de homofone schrijfwijze en de simpele syllabische tekstzetting van de lauda's ongetwijfeld hebben opgemerkt: declamatorische passages in laat-zestiende-eeuwse kerkmuziek (bij voorbeeld bij Palestrina en Victoria) zijn waarschijnlijk voor een deel terug te voeren op de lauda.

Uit de dialoogvorm van de lauda groeide het oratorium

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.