kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Lai

keltische oervorm van verhalende poëzie in recitatiefvorm (lai breton) later overgenomen door de trouvères (lai) en via deze weer door de minnesänger (leich). De muzikale vorm is verwant aan de sequens waarbij elke nieuwe versregel een nieuwe melodie heeft en voorgaande regels kunnen worden herhaald.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 229.