kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

La poupliniere

Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de la Pouplinière (1693-1762), een telg van een oude, aristocratische Franse familie, had een immens fortuin geërfd, dat hij nog verder vergrootte door speculaties en de inkomsten van de lucratieve betrekking als belastingontvanger (fermier général), die hij van 1721 tot 1738 had onder het bewind van Lodewijk XV. Hij had twee of drie villa's in Parijs, benevens andere huizen op het nabijgelegen platteland. Zijn salon was een trefpunt voor een bont gezelschap van aristocraten, literaten (Voltaire en J.J. Rousseau), schilders (Van Loo en La Tour), avonturiers (Casanova) en vooral musici.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 89.