kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kwintencirkel

opeenstapeling van kwintschreden; na twaalf schreden wordt de uitgangstoon weer bereikt en is als het ware de cirkel weer gesloten.
Een kwintencirkel is een figuur waarin de tonen van de chromatische toonladder zo geplaatst zijn, dat zij elkaar in reine kwinten opvolgen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 286.