kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kwarttoonmuziek

wordt hierbij verdeeld in 24 gelijke afstanden i.p.v. 12 zoals bij het gangbare systeem.
De kwarttonmuziek maakt gebruik van een indeling van het het octaaf in 24 gelijke delen. De halve toonsafstand wordt dus gesplitst in twee kwarttonen.

De kwarttoon is al bekend uit het Griekse enharmonische toongeslacht. In de renaissance werd onder meer door N. Vicentino hiervoor hernieuwde belangstelling gewekt, maar pas in de twintigste eeuw werd de kwarttoon in de praktijk gebracht (vooral door A. Hába).


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 287.