kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kwarttoon

de helft van een halve toon.
De kwarttoon is al bekend uit het Griekse enharmonische toongeslacht. In de renaissance werd onder meer door N. Vicentino hiervoor hernieuwde belangstelling gewekt, maar pas in de twintigste eeuw werd de kwarttoon in de praktijk gebracht (vooral door A. Hába).

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 214.