kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

KVNM

Nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschap.

De Vereniging organiseert studiebijeenkomsten en publiceert wetenschappelijke uitgaven op het terrein van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het halfjaarlijkse Tijdschrift (TVNM) geldt als internationaal gezaghebbend.

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) werd opgericht te Amsterdam op 19 november 1868 onder de naam "Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis" (VNM). Zij ontving het predikaat "Koninklijk" in 1994. De KVNM is de oudste musicologische vereniging ter wereld: goede tweede is de Engelse Royal Musical Association, die van 1874 dateert.

De doelstellingen van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis staan als volgt omschreven in artikel 3 van de statuten:
a. de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse muziek en haar geschiedenis, en al wat daarmede verband houdt;
b. het bevorderen van de muziekwetenschap in de ruimste zin van het woord.

Websites: www.kvnm.nl en radio4.nl


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 288.