kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kunstmuziek

(musica reservata)

Als we de muziek esthetisch indelen, kunnen we de muziek onderverdelen in kunstmuziek, ontspanningsmuziek en volksmuziek.

Kunstmuziek (serieuze of ernstige muziek) staat in tegenstelling tot entertainmentmuziek (lichte muziek).

Kunstmuziek gebruikt moeilijke technieken en vormen, eist van de muzikant langdurige scholing en kan eigenlijk niet bestaan zonder een notatiesysteem.

Vormen van Kunstmuziek: klassieke muziek, hedendaagse muziek, John Cage
Vormen van Lichte muziek: volksmuziek, dansmuziek, popmuziek
Cross-overs: Free Jazz, Gershwin, Laurie Anderson (gebruikt elektronische geluiden in haar pop-achtige muziek), Philip Glass, Steve Reich (minimalisme) en Frank Zappa (rockartiest die ook serieuze avant-garde-geïnspireerde composities schreef)

Websites: igitur-archive.library.uu.nl


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 75.