muziekbus
Dit artikel is 29-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

korte voorslag

In de muziek is een voorslag een versiering die aangeeft dat de te spelen noot (hoofdnoot) voorafgegaan moet worden door een korter nootje.

Een voorslag is in muzieknotatie herkenbaar als een klein (achtste) nootje op de notenbalk al dan niet met een streepje erdoor (de z.g. korte voorslag). De voorslag vindt zijn oorsprong in de doedelzak-techniek. Bij dit instrument is de voorslag echter niet zo zeer een versiering als wel een articulatie. Dat wil zeggen dat het niet zo zeer een noot is als wel een geluidseffect dat twee noten van elkaar scheidt. Men zou dit verschil kunnen vergelijken met het verschil tussen een klinker en een medeklinker in de gesproken taal.

Om een muzikale 'medeklinker' te realiseren dient de voorslag:
uiterst kort te zijn,
aan de nieuwe noot in tijd vooraf te gaan
Bovendien is het niet nodig dat de voorslag een duidelijk te onderscheiden toonhoogte heeft. Het is zelfs nuttig als dat niet zo is, immers een scherpe medeklinker als 't' heeft ook geen duidelijke toonhoogte. In de muziek is de voorslag in de regel verworden tot een korte klinker (en daarmee een versiering).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.