kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Koraalmotet

is een meerstemmige bewerking van een koraalmelodie. Het koraalmotet dat in de 16de eeuw is ontstaan, komt in drie vormen voor: de koraalmelodie als cantus firmus in de tenor; doorgeïmiteerd; vierstemmig koraallied met de melodie in de bovenstem
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 286.