kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kolo

, kolomeika is
1. een Slavische kringdans in verschillende tempi, maar bijna steeds in binaire maat, begeleid door gezang en instrumenten in heterofonische vorm; komt o.a. voor in Roethenië, Servië, Polen.
2. muziekboog van de Patagonieërs.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 401.