kunstbus
Dit artikel is 28-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klokken

Slaginstrument.

1. buisklokken, slagwerkinstrument klinkend als een klok;
2. klok (bel), metalen bel die doorgaans in een toren hangt; Klokken hebben een kegelvormige, naar onderen toe open klankkast, die door een klepel of hamer in trilling wordt gebracht. klinken als een klok = uitstekend in orde zijn; iets (niet) aan de grote klok hangen = er (geen) ruchtbaarheid aan geven

1. Buisklokken zijn een instrument uit de slagwerkfamilie, behorend tot de klasse van de idiofonen. Het is een reeks buizen, die net als de toetsen op een piano zijn geordend. Met een houten hamer wordt aan de bovenkant van de buizen geslagen. Met een stang kan een dempermechanisme worden bediend om de klank van de buizen te dempen. De buizen zijn van boven gesloten en van onderen open.
Buisklokken worden in de klassieke (programma)muziek vaak voorgeschreven om de klank van kerkklokken te imiteren. Dat is bijvoorbeeld het geval in buisklokkenpassages in de Ouverture 1812 van Tsjaikovski, de Symphonie fantastique van Berlioz en het symfonisch gedicht Le chasseur maudit van Franck.
Grote bekendheid hebben de buisklokken ook gekregen door het album Tubular Bells van Mike Oldfield, dat naar het instrument genoemd is.

Klok (bel)
Een klok is een metalen, meestal bronzen bel, doorgaans in een toren hangend. De klok diende (en dient soms nog) om de omwonende bevolking ergens op te attenderen of tegen te waarschuwen, bijvoorbeeld een evenement of onraad. Vanouds werden kerkklokken gebruikt om de mensen op te roepen voor het gebed of de kerkdienst - in sterk kerkelijke landen en streken landen kan men soms nog zien dat de mensen hun huis uit komen zodra de kerkklok begint te luiden, elders geschiedt het luiden alleen uit traditie. Ook wordt de klok gebruikt om de tijd aan te geven.

Klokken zijn kostbare symbolen, en veel klokken zijn eeuwenoud. Vroeger werden ze gegoten door mensen die ook kanonnen goten en vijzels maakten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland en België een grote klokkenroof plaats; honderden klokken werden door de Duitsers opgeëist en omgesmolten. Historische klokken van voor de 18e eeuw konden echter meestal behouden blijven.

De oudste klokken van Nederland dateren uit de 12e eeuw. De oudste gesigneerde luiklok van Nederland die nu nog bestaat, is gemaakt in 1285 en werd geluid in de eerste kerk van Hekelingen. Deze luiklok bevindt zich sinds 1916 in het Rijksmuseum te Amsterdam . De oudste ongesigneerde luiklok van Nederland stamt uit 1284 en bevindt zich in het Fries Museum. Sommige klokken zijn echte stadssymbolen, zoals de Klokke Roeland in Gent of de Triomfklok in Brugge; zij worden alleen geluid bij koninklijke of kerkelijke hoogfeesten.

Schel
Met een schellekoord, een zijden of geborduurde reep stof met handvat, werd in de 19de eeuw de schel in beweging gebracht om de bediende te bellen. Latere schellen werden direct aan de muur bevestigd.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Klok_(bel).Pageviews vandaag: 63.