muziekbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

klankverschuiving

Klankverschuiving

De verandering van een consonant in een woord. De eerste Germaanse klankverschuiving (ook de wet van Grimm genaamd) vond plaats rond 500 v. Chr., waarbij de p, t en k in f, th en h alsook ch veranderden, d en g in t en k, en f en h in b en g. Daarmee splitste de Germaanse taal zich van de overigen Indo-germaanse talen af. Met de tweede klankverschuiving (Hoogduitse) rond de 6e en 7e eeuw na Chr. scheidde de Nederduitse zich van de Hoogduitse taal af. K werd ch, t werd tz of ss, p werd f of pf.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.