kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Klankkleurmelodie

Hieronder verstaat A. Schönberg een compositorisch principe dat ontstaat wanneer een zelfde toon achtereenvolgens in verschillende klankkleuren ten gehore wordt gebracht.

Het gaat hier dus om een melodie waarbij niet de toonhoogte maar de klankkleur steeds wordt gewijzigd door een toepassing van steeds verschillende instrumentencombinaties.

Schönberg heeft dit principe toegepast in het derde der Fünf Orchesterstücke


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 145.