kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Kerkmuziek

composities voor het liturgische kader. Tot het einde van de 9e eeuw bestond de kerkmuziek uit het eenstemmige Gregoriaanse gezang. Daarna deed de meerstemmigheid haar intrede. De eerste bij naam bekende componisten van kerkmuziek vindt men in de 12e eeuw; hun scheppingen worden onder het begrip ars antiqua ondergebracht. Tegen het einde van de 13e eeuw kwam de kerkmuziek onder invloed van de wereldlijke muziek. In deze periode ontwikkelt zich de cantus firmus. Klankvoorbeelden: Krönungsmesse van Mozart / Telemann, Lobet den Herrn / Bach, Lobet den Herrn / Bruckner, Os iusti
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 383.