muziekbus
Dit artikel is 01 10 2016 21:19 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Katholieke-kerkmuziek

Katholieke kerkmuziek

Alle componisten uit de Renaissance schreven geestelijke muziek. Het grootste deel van hun repertoire bestond daaruit. De mis en vooral het motet waren de meest gebruikte genres binnen de katholieke kerkmuziek. Door de dichte stemmenweefsels van soms wel vijf of zes vocale partijen ontstond een volle klank.
De Franco-Vlaamse componisten waren veelvuldig in dienst van de Italiaanse vorstenhoven en het Vaticaan. Daar konden ze de meerstemmigheid ontwikkelen tot grote hoogten. De Italiaanse componist Palestrina, beïnvloed door de Franco-Vlaamse stijl, heeft in zijn missen en motetten deze polyfone schrijfwijze geperfectioneerd.
Ondanks de pleidooien meerstemmige muziek in de kerk te verbieden was de uitkomst van het concilie van Trente (1545-1563) toch positief. Maar aan een aantal voorwaarden moest wel worden voldaan: een duidelijk verstaanbare tekst, terughoudendheid in expressie en geen wereldlijke cantus firmus in de missen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.