kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kamermuziek

Verzamelnaam voor instrumentale en vocale muziek in kleine bezetting.

Onder kamermuziek in de tegenwoordige betekenis verstaat men instrumentale en vocale muziek voor een kleine solistische bezetting. De daarmee van orkest- en koormuziek afgegrensde kamermuziek omvat werken voor strijk-, blaas- en gemengde ensembles, muziek voor solo-instrumenten met pianobegeleiding (bijv. vioolsonate), evenals voor zang met pianobegeleiding (bijv. pianolied).

De benaming kamermuziek, die vanaf ca 1550 aantoonbaar is, had oorspronkelijk geen betrekking op de grootte van het ensemble, maar op de plaats van uitvoering, dus de kamer aan het hof. Kamermuziek werd aan vorstenhoven gespeeld, had een onderhoudend karakter en was als tegenwicht voor kerk- en operamuziek ontstaan.

Tot de vroegste getuigenissen van de kamermuziek behoren de ricercare en de canzone, in het baroktijdperk waren de door de basso-continuo begeleide triosonate, de solosonate, het concerto grosso zowel als het soloconcert favoriete vormen.

In de 18e eeuw trad de kamermuziek met de obligate piano evenals het strijkkwartet (in het bijzonder van J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven en F. Schubert) op de voorgrond.

Was aan het einde van de 18e eeuw de kamermuziek hoofdzakelijk een zaak van privé musiceren en werd zij door kunstenaars of geoefende dilettanten in een kleine kring van kenners gespeeld, daarna belandde deze muziek door de toegenomen speeltechnische eisen in de concertzalen en werd alleen door beroepsmusici uitgevoerd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 97.