muziekbus
Dit artikel is 20-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Josquin des Prez

"Prins van de Muziek", bijnaam van de componist Josquin des Prez.
Josquin des Prez, wel de componist met het meeste aanzien van zijn tijd, werd door zijn tijdgenoten "Prins van de Muziek" genoemd.

(geb. rond 1440 in Beaurevoir bij Saint-Quentin (?) - gest. 27-8-1521 in Condé-sur-l'Escaut), Bourgondisch componist.

Ook Josquin Despres, Josquin des Prés, Josquin a Prato, Jodocus Pratensis.

Josquin Desprez, in Italië Juschino genoemd en ook onder de Latijnse naam Jodocus Pratensis bekend, werkte tussen 1459 en 1474 als kapelzanger in de dom van Milaan en trad twee jaar later in dienst van kardinaal Ascanio Sforza. Samen gingen ze naar Rome, waar Josquin's activiteiten van 1486 tot 1499 in de pauselijke kapel plaats vonden.

In 1501 ging des Prez naar Ferrara en werd daar voor vier jaar hofkapelmeester. Daarna trok hij zich terug naar Condé en oefende hier het ambt uit van proost aan het domkapittel.

Het compositorisch scheppen van de meest geziene meester van zijn tijd, dat o.a. 70 chansons, ongeveer 20 missen, 90 motetten, evenals instrumentale muziek omvat, was zowel voor de muziek van zijn tijd als voor de daaropvolgende 16de eeuw richtinggevend en leidt onmiddellijk naar de grote Nederlanders Lasso en Palestrina.

Het oeuvre van deze componist sluit enerzijds aan bij de verder geïmiteerde a-cappella-stijl van een Ockeghem, die vermoedelijk zelfs Josquins leraar was, effent echter tegelijk de weg voor een subjectief geestelijke uitdrukking, waarbij het woord vaak bron is voor de muzikale inspiratie.
Maarten Luther karakteriseerde het scheppen van Josquin als volgt: "De anderen hebben het moeten doen zoals de nóten wilden. Bij hem moeten de noten het doen, zoals híj dat wil."


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.