muziekbus
Dit artikel is 24-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johann Rist

Duits dichter, theoloog en componist (Ottensen, bij Hamburg, 1607 - Wedel 1667).

Rist ontving zijn eerste onderricht van zijn vader, daarna bezocht hij het Johaneum in Hamburg en later het gymnasium illustre in Bremen. Vervolgens studeerde Rist theologie (bij onder meer Johann Gisenius en Josua Stegmann) en muziek aan de universiteit van Rinteln. In 1626 ging hij naar de universiteit van Rostock, waar hij Hebreeuws, wiskunde en medicijnen studeerde.

Na zijn studie ging Rist met Ernst Stapel, een medestudent van Rostock, naar Hamburg. Samen met hem schreef en publiceerde hij theaterstukken en trad ook zelf als acteur op.

In 1633 werd Rist huisleraar bij Landschreiber Heinrich Sager in Heide. In datzelfde jaar verloofde hij zich met Elisabeth Stapel, de zuster van zijn vroeg gestorven vriend Ernst Stapel. Rist werd in 1635 predikant te Wedel, welke functie hij tot aan zijn dood bekleedde. Kort na zijn aantreden als predikant trouwde hij met Elisabeth met wie hij vijf kinderen kreeg waarvan twee vroeg stierven.

Als dichter bekend en geëerd, werd Johann Rist in 1645 door keizer Ferdinand III tot dichter gekroond en in 1653 in de adelstand verheven. In zijn poëzie was Rist een belangrijk vertegenwoordiger van de vroege barok in Noord-Duitsland, en te beschouwen als een leerling van Karl Ludwig Opitz. Het merendeel van zijn poëtisch werk was voor gebruik in de protestantse eredienst bestemd.

Bij een groot aantal van zijn gedichten (`gezangen', kerkliederen) componeerde hij zelf melodieën. Vele daarvan zijn tot op heden geliefd gebleven, zoals O Ewigkeit, du Donnerwort, Werde munter, meine Gemüte, O traurigkeit, O Herzeleid!. Verder schreef hij Himmlische Lieder mit Melodeyen (1643), Sabbathische Seelenlust (1651), Neuer Teütscher Parnass (1652) en treurspelen, zoals Perseus (1634).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.