muziekbus
Dit artikel is 20-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johann Georg PisendelDuits violist, dirigent en componist, geboren Cadolzburg, bij Nuremberg, 26 december 1687, gestorven Dresden 25 november 1755

Johann Georg Pisendel - Sonata c-moll

Johann Georg Pisendel's vader was de cantor en de organist van de Lutherse kerk in Cadolzburg. Na eerst muzikaal onderricht van zijn vader te hebben gehad werd Pisendel in 1697 koorknaap aan de hofkapel van Ansbach, waar de zanger Francesco Antonio Pistocchi en de violist en componist Giuseppe Torelli zijn leraren waren. Ondanks de reducering van de Hofkapel in 1703, werd hij korte tijd later als violist aangesteld.

Pisendel reisde in 1709 naar Leipzig om zijn muzikale studies voort te zetten, waarbij hij onderweg Johann Sebastian Bach in Weimar ontmoette. In Leipzig, voert Pisendel het Abinoni concerto uit in collegium musicum en werd al snel een bekende figuur in Leipzig's muziekleven. In 1710 leidde Pisendel het Collegium musicum wegens afwezigheid van Melchior Hoffmann, die een concerttournee maakte en hem aangewezen had als vervanger.

In 1711 ondernam Pisendel een reis, waarbij hij persoonljk kennis maakte met Georg Philipp Telemann in Eisenach en met Johann Christoph Graupner in Darmstadt. In Darmstadt nam hij deel aan een uitvoering van Graupner's opera Telemach. Zijn vaardigheden werden onderkend en er werd hem een permanente positie aangeboden aan het hof, welke hij afwees.

Vanaf januari 1712 tot aan zijn dood in november 1755 was Pisendel eerst violist en sinds 1728 Concertmeester van de Dresdner hofkapel.

Zijn functie hield in dat hij tot de musici behoorde die de kroonprins begeleidden op zijn grote tournee, daarbij Frankrijk bezoekend in 1714, Berlijn in 1715 en Venetië in 1716/17. Het musiceren in Venetië maakte een diepe indruk op Pisendel en de lengte van zijn verblijf maakte het mogelijk om te studeren bij Vivaldi, met wie hij ook goed bevriend raakte.
Terwijl Pisendel in Italië was, studeerde hij ook bij Montanari in Rome en reisde naar Napels en andere Italiaanse steden. Hij bezocht Venetië nogmaals in 1717 en hernieuwde zijn vriendschap, zowel als zijn studie bij Vivaldi.

Vivaldi - Suonata a Solo facto per Monsieur Pisendel RV6

Terwijl Pisendel in Venetië was, verzamelde hij een groot aantal manuscripten, waaronder de nieuwste werken en in het bijzonder die van Vivaldi. Sommige hiervan had hij van de componist gekregen, de ondertekende manuscripten van drie sonates en zes concerti dragen de inscriptie "fatto per il Sign. Pisendel." RV340 opgedragen aan Pisendel draagt de inscriptie "per li coglioni".
Het grootste deel van de muziek was gekopieerd door Pisendel zelf, waaronder 22 concerten, 7 vioolsonates en complete zettingen van delen van nog 15 concerten. Verder maakte Pisendel kopieën van concerten van Benedetto Marcello en Albinoni die ook een concerto aan hem opdroeg.
Deze werken werden na Pisendel's dood in 1755 alle verworven door keurvorstin Maria Josepha en verblijven in Pisendel's privé-collectie in de Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden behalve een vioolsonate RV19 dat wordt bewaard in het Parijse Conservatoire.

Na 1718 werden zijn reizen naar het buitenland minder frequent. In deze periode werd Pisendel compositieleerling van Johann David Heinichen. Pisendel liet slechts een klein oeuvre na maar van hoge kwaliteit. Zijn bewaard gebleven composities laten de invloed zien van zijn Italiaanse ervaringen en worden gedomineerd door werken voor de viool, waarvan belangrijk, 7 vioolconcerten en sonates voor solo viool.

Pisendel was een van de belangrijkste Duitse vioolvirtuozen van laat-barok. Vanwege grote violistische bekwaamheid, hoge karaktereigenschappen en uitstekende pedagogische vaardigheden verwierf hij al vroeg erkenning en vriendschap van talrijke belangrijke Duitse musici uit zijn tijd, waaronder Georg Philipp Telemann. Onder Pisendel's beroemdste leerlingen waren Franz Benda en Johann Gottleib Graun.

Aan Pisendel's werkzaamheid als concertmeester onder de dirigent Johann Adolph Hasse dankte de Dresdner hofkapel in de tijd van de "Dresdner Barok" zijn Europese roem.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.