kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Jodelen

bepaald zangeffect dat ontstaat door voortdurende afwisseling van borststem en kopstem. Het verschijnsel beperkt zich niet tot het Alpengebied, maar komt over de gehele wereld voor.

zangtechniek. Het jodelen is een zangvorm van de Alpenbewoners. De zang zonder tekst vindt plaats door het snel wisselen tussen kop- en borststem. Grote intervallen (kwarten, sexten, decimen) zijn karakteristiek voor deze soort zang, waaraan als jodelroep de lettergreep "jo" ten grondslag ligt.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 132.