muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacques Clement

Jacques Clément, eigenlijke naam van Jacobus Clemens non Papa geb. ca 1510, gest. ca 1556
Nederlands componist

Clement was een van de belangrijkste componisten uit de vierde Nederlandse School. Over zijn leven is weinig met zekerheid bekend.
In 1544 werd hij zangmeester aan de St. Donatainus in Brugge. In 1550 was hij werkzaam als zanger en componist bij de Onze-Lieve-Vrouwe-broederschap te s'Hertogenbosch.

De bijnaam non Papa heeft Clement waarschijnlijk aangenomen ter onderscheiding van de dichter Jacobus Papa, die een plaatsgenoot was van Clement, niet ter onderscheiding van paus Clemens VII, die in 1534 gestorven was.

Clement was een zeer vruchtbaar componist; behalve zo'n vijftiental missen en een zelfde aantal magnificats zijn enige honderden motetten en chansons van hem bewaard gebleven, terwijl ook zijn driestemmige Souterliedekens op de berijmde psalmvertaling van Willem van Nievelt grote bekendheid verwierven.

De gezamenlijke werken van van Clement worden door prof. dr. K. PH. Bernet Kempers uitgegeven bij het American Institute of Musicology.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.