muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jaap Kunst

Jaap (Jacob) Kunst geboren Groningen 12-8-1891, gestorven Amsterdam 7-12-1960
Nederlands etnomusicoloog

Jaap Kunst was de zoon van muzikale ouders en begon al heel jong viool te spelen, wat hij zijn hele verdere leven bleef doen. Hij bestudeerde ook Nederlandse volksliederen, die hij was gaan verzamelen.

In 1917 behaalde Kunst zijn graad in rechten aan de universiteit van Groningen, waarna hij enige maanden op een bank in Utrecht werkte en vervolgens aan de secretarie van Amsterdam.

In 1919 terwijl hij op tournee was door Nederlands Indië met de zangeres Kitty Roelants-de Vogel en de pianist Jan Wagenaar, besloot hij op Java te blijven en lukte het hem een gouvernementspost te vinden op Bandung. Jaap Kunst was zeer geïnteresseerd geraakt in de inheemse muziek, in het bijzonder de gamelan en maakte daar bijzondere studie van, waarvan hij als een internationaal erkend expert geldt.

Kunst begon ook zijn steeds groter wordende verzameling muziekinstrumenten, veldopnames, boeken en foto's, te archiveren voor het Batavia Museum.

In 1936 keerde hij terug naar Nederland en in datzelfde jaar was Jaap Kunst verbonden als conservator aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, wat zich ontwikkelde tot één van de belangrijkste instituten op dat gebied.

In 1942 werd Kunst privaatdocent, in 1953 lector in de etnomusicologie aan de universiteit van Amsterdam en werd in 1958 lid van de faculteit.

Werk: onder meer Terschellinger Volksleven (1915, 3e druk 1951); Het levende lied van Nederland (1918, 4e druk 1947); De Toonkunst van Bali (1925, samen met zijn vrouw C. Kunst van Wely); Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten (samen met R. Goris, 1927; 2e druk herzien Hindu-Javanese Musical Instruments, 1968); A Study on Papuan Music (1931); Musicologisch onderzoek 1931 (1931); Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nagehgebied, West-Flores (1931)
; De Toonkunst van Java (1934, Engelse vertaling 1949); Een en ander over den Javaanschen gamelan (1940; 4e druk 1945)
Music in Nias (1939); Music in Flores: A Study of the Vocal and Instrumental Music Among the Tribes Living in Flores (1942); Metre, Rhytm and Multipart Music (1950); Cultural relations between the Balkans and Indonesia (1954); Ethnomusicologie (1955) etc.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.