kunstbus

Bezoek ook onze webwinkel


Isoritmiek

Met gelijk ritme, wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor het zogenaamde isoritmisch motet uit de veertiende eeuw en vroege vijftiende eeuw, met name in Frankrijk. Hierbij werd de tenor, welke als cantus firmus aan de compositie ten grondslag lag, verdeeld in fragmenten die met hetzelfde ritme herhaald werden.

isorhythm isoritmiek
isorhythmic isoritmisch
isorhythmics isoritmiek


Pageviews vandaag: 34.