kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Introitus

Introïtus

Een, het eerste, van de wisselende gezangen van de mis. Oorspronkelijk een antifoon, gezongen tijdens het binnenkomen van de priester(s) en zijn assistenten. Soms wordt de zondag genoemd naar de eerste woorden van de introïtus, zoals bijvoorbeeld zondag "Quasimodo" (eerste zondag na Pasen). Zie ook: proprium


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 54.