kunstbus

Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Intonatiericercare

bijzondere vorm van het ricercare. In het intonatiericercare gaat men al improviserend tewerk bij het aanheffen van de toonaard van het muziekstuk dat bestaat uit verschillende figuren en akkoordgrepen.


Pageviews vandaag: 579.