kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Intonatiericercare

bijzondere vorm van het ricercare. In het intonatiericercare gaat men al improviserend tewerk bij het aanheffen van de toonaard van het muziekstuk dat bestaat uit verschillende figuren en akkoordgrepen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 72.