kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Intonatie

Het op de juiste toonhoogte inzetten van de zangstem of een instrument.

1. het (juiste) treffen van de toonhoogte.
2. inzet van de toon.
3. in liturgische zang de aanhef van de priester, waarna het koor vervolgt. In de Gregoriaanse muziek het solistisch begin van de cantor, waarna het koor invalt.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Eerste pageview van vandaag: 1