muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Interval

[Lat. tussenruimte], vakterm in de muziek.

De afstand tussen twee verschillende tonen (= toonhoogteverschil), gerekend als schrede of tweeklank. Bij gelijktijdig klinken van deze twee tonen spreken we van een harmonisch interval en worden deze boven elkaar genoteerd. Klinken de twee tonen opeenvolgend dan noemen we dit een melodisch interval.

Naar gelang van zijn afstand kan een interval rein, groot, klein, overmatig of verminderd zijn:
. Intervallen als c-f, c-g, f-g worden stamtoonintervallen genoemd.

In de muziek onderscheidt men de volgende intervallen: prime, seconde, terts, kwart, kwint, sext, septiem, octaaf, none, decime:
. Prime, interval van tonen of schreden, bijv c-c, dus toon gevolgd door of samenklinkend met dezelfde toon.
. Seconde, interval met een afstand van een hele toon (2 trappen). We onderscheiden de grote secunde (overeenkomend met een diatonische hele toon) en de kleine secunde (overkomend met een diatonische halve toon).
. Terts, in de rij van de intervallen, de derde vanuit een bepaalde toon van de diatonische reeks.

Bij het vergroten of verkleinen van de stamtooninterval met een chromatische halve toon spreekt men dan van een afgeleid interval. Door één van de tonen van een interval een diatonische halve toon te verhogen of te verlagen, wordt dit interval niet vergroot of verkleind, maar wezenlijk veranderd, bijvoorbeeld d - f (kleine terts) wordt d - ges (verminderde kwart)!

Intervallen niet groter dan een octaaf worden enkelvoudige intervallen genoemd. Intervallen die groter zijn dan een octaaf, noemen we samengestelde intervallen.

De intervallen die groter zijn dan het octaaf zijn:
Kleine none = octaaf + kleine secunde
Grote none = octaaf + grote secunde
Klein decime = octaaf + kleine terts
Groot decime = octaaf + grote terts
Undecime = octaaf + reine kwart
Duodecime = octaaf + reine kwint
Klein tredecime = octaaf + kleine sext
Groot tredecime = octaaf + grote sext
Klein kwartdecime = octaaf + kleine septiem
Groot kwartdecime = octaaf + grote septiem
Kwintdecime of dubbeloctaaf = octaaf + octaaf

Websites: www.muziekschoolwestland.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.