kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

In-Nomine

In Nomine

titel van een aantal Engelse instrumentale composities uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Ze maken gebruik van de Sarum-antifoon Gloria tibi Trinitas als cantus firmus. Het is een vroege ontwikkeling voor de Engelse consort-muziek en er zijn meer dan honderdvijftig voorbeelden van verschillende componisten bewaard gebleven.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Eerste pageview van vandaag: 1