muziekbus
Dit artikel is 09-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

impressionistische muziek

Stijl in de muziek (naar analogie v.d. schilderkunst) van ± 1890-1914, waarbij de weergave van de subjectieve indruk wordt nagestreefd door middel van een subtiele, zwevende melodiek en ritmiek, spanningsloze, niet dynamische harmoniek en vooral door een geraffineerd orkestcoloriet. Hoofdvertegenwoordigers van deze richting zijn : Debussy en Ravel.

Het begrip impressionisme komt uit het gebied van de beeldende kunst en is naar een schilderij van Claude Monet met de titel Impression, soleil levant genoemd. Aanvankelijk had het begrip een negatieve bijsmaak, die in 1874 door het satirische tijdschrift "Le Charivari" voor het eerst in deze betekenis werd gebruikt.

Het tegenwoordig gebruikelijke begrip werd pas later door de wetenschap als afgrenzing van het expressionisme ingevoerd; in de muziekwetenschap pas rond 1925. Uiterlijke indruk: Het impressionisme beoogt de uiterlijke indruk [Frans: impression] van een kunstwerk op de toeschouwer respectievelijk de toehoorder te treffen. Vandaar ook de voorliefde van de impressionisten voor de vermoede omtrekken in plaats van de harde lijnen of het spel van licht en schaduw op het gebied van de schilderkunst.

Bij de muziek strookt dat met het afzien van duidelijke vorm en structuur, het gebruik van akkoorden als middel van timbre en niet voor de tonale functie, de verzachting van de dur- mol-tonaliteit, de afkeer van de klassieke ritmiek en een nieuwe instrumentatie.

Debussy: Het impressionisme in de muziek is echter geen geëtableerd tijdperkbegrip, omdat geen groep van componisten ondubbelzinnig ertoe te rekenen is.

Algemeen begint het muzikale impressionisme in het jaar 1894, waarin het Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy voor het eerst uitgevoerd werd. Daardoor werd Debussy tot leider van deze nieuwe richting; verder behoren Paul Dukas, Maurice Ravel, Alexander Skrjabin, Manuel de Falla en Ottorino Respighi tot de vertegenwoordigers van het impressionisme, ieder echter alleen maar met afzonderlijke werken van hun totale oeuvre.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.