kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Imitatie

Letterlijk: nabootsing. Een belangrijke techniek uit de polyphonie. Een thema, motief, of soms een ritme wordt in de ene partij voorgespeeld of -gezongen, een andere partij neemt dit over, soms letterlijk, soms vrij. Als het thema in alle stemmen geïmiteerd wordt noemt men dit doorimiteren. De meest strenge imitatie is de canon.

herhaling van de voorgaande melodie op dezelfde, maar meestal op een andere toonhoogte; men onderscheidt: strenge imitatie, waarbij de herhaling zich precies houdt aan de intervallen, alsmede de vrije, waarbij de intervallen worden aangepast aan de diatoniek en chromatiek van de op het ogenblik heersende toonsoort.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 207.