kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Imitando

Italiaans voor nabootsend.
Dit kan slaan op het nabootsen van een andere partij of een buitenmuzikaal gegeven zoals bijvoorbeeld een vogel.

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 4.