kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Hoquetus

Hoketus, Hochetus, een compositieprocédé, in gebruik in de 12e en de 13e eeuw, bestaande in een afwisselend pauzeren van de verschillende stemmen, zodat de melodie over meerdere stemmen verdeeld werd.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 171.