kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Het Concerto Koln

Het Concerto Köln

voert voornamelijk orkeststukken uit de barok, het vroeg-classicisme en het classicisme uit.
Het is het ensemble er vooral om te doen onbekende en in de vergetelheid geraakte stukken (opnieuw) onder de aandacht van het publiek te brengen.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 287.