kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Herhalingsteken

teken in het muziekschrift tot herhaling van het voorafgaande. De meest voorkomende is : en : hetgeen beduidt dat het gedeelte tussen deze dubbele lijnen met punten moet worden herhaald.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 227.