muziekbus
Dit artikel is 05-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hemony

François (franciscvs hemony) Hemony en zijn broer Pierre Hemony zijn de meest beroemde carillongieters uit de geschiedenis en belangrijk geweest voor de beiaardhistorie. Als eersten bleken zij in staat een zuiver klinkend klokkenspel te maken. Na hen duurde het tot de negentiende eeuw eer klokkengieters hun prestaties konden evenaren.


Een klok geeft een aantal tonen die met elkaar een vals geluid kunnen vormen. Door ze een bepaalde vorm te geven verkrijgt men een grotere zuiverheid. Bovendien maakten de gebroeders Hemony de klokken op bepaalde plaatsen iets dikker. Daarna konden ze worden gestemd, door de wand aan de binnenkant uit te draaien totdat een zuivere toon was bereikt. De Hemony carillons klinken na eeuwen nog zuiver en helder.

François (±1609-1667) en zijn broer Pierre (1619-1680) werden geboren in Levécourt in Lotharingen. In deze streek bevond zich een bloeiende klokkengieters-industrie en ook het geslacht Hemony was werkzaam in deze tak. Klokkengieten was vooral een bezigheid van rondreizende gieters. Immers, het transport van de vaak zware klokken - een gewicht van honderden tot zelfs duizenden kilo's was niet ongewoon - was een kostbare en riskante zaak. Ook de gebroeders Hemony begonnen zo hun carrière, maar in 1644 vestigden ze zich in Zutphen, waar zij opdracht hadden gekregen een klokkenspel te vervaardigen voor de Wijnhuistoren.

In samenwerking met de buitengewoon begaafde beiaardier Jacob van Eyck (±1590-1657), die na zijn benoeming tot klokkenist van de Dom te Utrecht grote bekendheid verwierf, ontwikkelden zij een methode om de klokken van een beiaard zuiver en op elkaar afgestemd te krijgen. Het klokkenspel voor Zutphen, dat in 1646 werd afgeleverd, was zo buitengewoon goed geslaagd, dat de gebroeders Hemony al snel meer opdrachten kregen en grote faam verwierven als carillongieters. Veel steden vonden het belangrijk een eigen klokkenspel te hebben en belangrijke opdrachten stroomden binnen, onder andere uit Amsterdam. François Hemony verwierf in 1655 een aanstelling als stadsklokken- en geschutsgieter van Amsterdam, waar hij werkte tot zijn dood in 1667. Vanaf 1664 werkte hij daar weer samen met zijn broer, die in de tussentijd in Gent had gewerkt.

In 1658 vervaardigde François twee complete carillons voor Amsterdam: één voor de Oude Kerk, bestaande uit 35 klokken met een totaalgewicht van 32.800 Amsterdamse ponden en een tweede voor de Westertoren, bestaande uit 32 klokken met een totaalgewicht van 19.500 Amsterdamse ponden. Bij elkaar hebben de gebroeders Hemony 51 klokkenspelen gegoten voor belangrijke binnen- en buitenlandse opdrachtgevers.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.