muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Heinrich Isaac

Heinrich Isaac geboren Brabant ca 1450, gestorven Florence, 26-3-1517
Vlaams componist

Over Heinrich Isaacs muzikale opleiding is zo goed als niets bekend, en ook de latere perioden uit zijn leven zijn niet unaniem te reconstrueren.

Zijn lange verbondenheid met Italië begon rond 1485 toen hij in dienst trad bij de Medici in Florence als zanger in de Cantori di S. Giovanni, een groep die de kathedraal en andere lokale kerken van polyfone muziek voorzag. Verder was hij ook organist aan de S.Giovanni en de S.Maria del Fiore in Florence, en gaf hij de zonen van Lorenzo de Medici muzieklessen.

His work for Maximilian I, from 1497 until his death, did not require continuous residence at the court but allowed stays of considerable length in various German cities, in northern Italy, and in Florence. Nevertheless, his position as imperial court composer and the many pieces he wrote for the Hofkapelle brought the Netherlandish style of music to German-speaking areas.

Zijn werk voor Maximilian I, van 1497 tot aan zijn dood, vereiste geen voortdurende residentie aan het hof, maar gaf Isaac de gelegenheid langere perioden te verblijven in verschillende Duitse steden, Noord-Italië en Florence. Dankzij zijn positie als keizerlijk hofcomponist en de vele werken die hij schreef voor de Hofkapelle, werd de Nederlandse muziekstijl naar de Duitssprekende gebieden gebracht.

Heinrich Isaac was een bekwaam en veelzijdig componist. Zijn Choralis Constantinus, een meerstemmige bewerking van het Graduale van Konstanz, geschreven in opdracht van het domkapittel, is beroemd; het bevat een unieke verzameling introïtus, allelujaverzen, communio's, enkele tractus, gradualia en sequensen, samen ca 400 composities van voornaam gehalte. Zijn leerling Ludwig Senfl voltooide dit werk en verzorgde de uitgave (3 delen 150-55).

Van zijn miscomposities bestaan 10 in oude drukken en 28 in handschrift. In Italiaanse en Duitse verzamelwerken komen van hem nog 50 motetten voor; bijna 100 wereldlijke liederen , Nederlandse, Franse, een paar Italiaanse frottole een groot aantal Duitse liederen, waarvan het bekendste wel is Innsbruck ich muss dich lassen alsmede ca 60 instrumentale composities.

Heinrich Isaac, behoorde samen met Josquin en Obrecht tot de belangrijkste Nederlanders van zijn tijd.

De componist verstond als bijna niemand anders de kunst, zich in te leven in de meest verschillende muzikale 'dialecten', en hij verwerkte met grote voorliefde volksliedmelodieën in zijn composities. Isaac wordt beschouwd als een van de scheppers van het meerstemmige (meestal vierstemmige) lied, waarbij het principe van de imitatie voorop staat.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.