kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Halfslot


een slotformule, bestaande uit de opvolging: tonica-dominant of subdominant-dominant.

Het akkoord op de subdominant of de tonica kan vervangen worden door een ander akkoord met subdominant- of tonicafunctie.

Niet alleen de opeenvolging I-V of IV-V is een Halfslot, maar bijvoorbeeld ook VI-V en II-V. .


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 5.