kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Gymel

(gemellum = tweelingsgezang) tweestemmig zangstuk in tertsenparalellen met de melodie in de bovenstem, voorkomend in de Engelse muziek van de 13de-15de eeuw.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 24.