muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Guillaume de Machautook Guillaume de Machault, Giulelmus de Mascandio geboren ca. 1300 in Champagne, gestorven in april 1377 in Reims
Frans priester, dichter en componist

Over het leven van Guillaume de Machaut is slechts weinig bekend. Hij werd ca 1323 secretaris van Jan van Luxemburg, koning van Bohemen, met wie hij vele reizen maakte, waaronder naar Polen, Italië, Duitsland en Rusland.

Ca 1340, toen Jan van Luxemburg, door blindheid getroffen, zijn avontuurlijke leven opgaf, vestigde Machaut zich aanvankelijk in in Parijs en daarna in Reims, waar hij kanunnik werd en zich wijdde aan de muziek en de dichtkunst. Machault bleef in dienst van de koning en vergezelde deze bij vele veldslagen, waaronder de slag van Crécy in 1346, waarbij de blinde koning gedood werd. Daarna is Machaut in dienst bij verschillende leden van de hoge adel, waaronder de kunstminnende Jan de Berry (jongere broer Karel V) en de latere koning Karel V.

Zijn oeuvre vormt een belangrijke schakel in de historische ontwikkelingsgang, en omvat 23 motetten, waarvan alle, op drie na, gecomponeerd zijn in de isoritmische structuur van van de Ars-Nova-tijd. Verder een groot aantal wereldlijke werken: balladen, rondeaux, lais en virelais een vierstemmige mis de beroemde Messe de Nostre Dame, mogelijk geschreven ter gelegenheid van de kroning van koning Karel V te Reims in 1364. Dit werk is samen met de zogenaamde mis van Doornik de eerste meerstemmige zetting van de volledige misgezangen.

Machaut bleef in Reims als kanunnik tot aan zijn dood in 1377. In heel Europa werd hij gezien als de belangrijkste componist van zijn tijd, die muziek en poëzie leverde aan de grote hoven van die tijd.
Machaut staat tussen de twee extremen, conservatisme en innovatie, tussen hen die die al hun inspanningen richten op het behouden van de tradities van de vorige eeuw en hen die vochten voor nieuwe ideeën.

Vele van Machaut's composities komen voor in verzamelhandschriften uit de 14de en 15de eeuw. Verder zijn werken van de Machault overgeleverd in een viertal grote handschriften, die onder zijn persoonlijke leiding zijn samengesteld. Deze werden, behalve de mis, in 1926-29 opnieuw uitgegeven door Fr. Ludwig. De mis werd in 1948 uitgegeven door J. Chailly en A Macheby.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.