kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Grondtoon

A. in de harmonieleer: de laagste akkoordtoon van een volgens tertsenbouw gereduceerde akkoordligging. Tonica bij de toonladder alsook de basistoon van een akkoord. De eerste toon van de toonladder en van de overeenkomstige toonsoort, waarnaar deze laatste is genoemd; de melodie streeft altijd weer naar haar grondtoon.

B. in de geluidsleer bij harmonische tonen: toon, waarvan de frequentie de grootste gemene deler is van de frequenties dier tonen, de gemeenschappelijke benedenharmonische; in een reeks bovenharmonischen met frequentieverhouding 1:2:3:4 enz. is de eerste de grondtoon. De laagste toon die door een trillend voorwerp wordt voortgebracht. De andere tonen heten bovenharmonischen.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 29.