kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Grondstemmen

GRONDSTEM is op het orgel een labiaalstem, die alleen tonen laat horen, waarvan de namen met
die der aangeslagen toetsen corresponderen. De Grondstemmen worden onderscheiden in normaalstemmen (de 8' registers) en octaafstemmen (de 32', 16', 8', 4', 2' en 1' stemmen
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 13.