muziekbus
Dit artikel is 19-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

grand opéra

Met de opkomst van een omvangrijke en steeds machtiger middenklasse na 1820 ontstond een nieuw soort opera die het relatief onontwikkelde publiek moest aanspreken dat zich in de theaters verdrong op zoek naar sentiment en sensatie.

De nationale hymnen en cantates uit de periode van de Franse revolutie wisten zich als autonome kunstvorm niet te handhaven. Doch verschillende hunner karakteristieke elementen en verworvenheden, zoals de heroïeke toon en muzikale praal der massakoren, werden in latere tijden geëxploiteerd op andere gebieden, en in het bijzonder in de grand opéra - door Meyerbeer, Rossini, Offenbach, Adam, David, Hervé, Thomas en Reyer, alsmede in de opéra-comique, die overigens door Lesueur en Cherubini al in een iets woeliger dramatisch vaarwater was gebracht.

De leiders van de school van deze grand opéra waren de librettist Eugène Scribe (1791-1861), de componist Giacomo Meyerbeer (1791-1864) en de directeur van de Parijse Opéra Louis Véron (1798- 1867).
Geheel volgens de traditie die sinds Lully in Frankrijk had geheerst, speelde het spektakel bij grand opéra een even grote rol als de muziek. Libretto's werden zo geschreven dat iedere mogelijkheid voor ballet, koren en massascènes tot het uiterste werd benut, wat vaak ontaarde in 'Wirkung ohne Ursache' ('effect zonder oorzaak'), zoals Wagner de muziek van Meyerbeer typeerde.

Bijzonder produktieve componisten van grand opéra in de jaren rond 1830 waren Auber (La Muette de Portici, De stomme uit Portici, ook bekend als Masaniello, 1828), Rossini (Guillaume Tell, 1829), en Jacques Fromental Halévy (1799-1862). La Juive en Guillaume Tell zijn de beste voorbeelden van grand opéra uit deze periode.
Het Franse ideaal van grand opéra bleef, zij het steeds minder uitgesproken, gedurende de hele negentiende eeuw bestaan. Het beïnvloedde de werken van Bellini (I Puritani), Verdi (Les vêpres siciliennes, Aida) en Wagner.
Ook in de twintigste eeuw leefde de traditie van de grand opéra voort in werken als Christophe Colomb van Darius Milhaud en Anthony and Cleopatra van Samuel Barber

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.