muziekbus
Dit artikel is 04-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Giuseppe Sarti

Italiaans componist, gedoopt Faenza 1 december 1729, gestorven Berlijn 28 juli 1802

Giuseppe Sarti heeft in zijn tijd veel invloed gehad. Tot zijn leerlingen behoorden onder meer Cherubini. Als componist ligt zijn betekenis in zijn opera's, die blijk geven van een groot dramatisch talent en een grote inventieve kracht. Zowel in de opera seria, o.a. Giulio Sabino, als in de opera buffa, Fra i due litiganti, heeft Sarti na Gluck en tegelijk met Mozart successen behaald. Sarti's opera Fra i due litiganti werd onsterfelijk gemaakt door Mozart, die een air hieruit introduceerde in de maaltijdscène van Don Giovanni.

biografie
Giuseppe Sarti studeerde bij Padre Martini in Bologna en werd op zijn negentiende jaar benoemd tot organist van de kathedraal van Faenza. Hij nam in 1750 ontslag en wijdde zich aan de studie van dramatische muziek, waarop hij in 1752 directeur van Faenza theater werd.

In 1751 bracht Sarti zijn eerste opera, Pompeo in Armenia, met groot succes op de planken. Zijn volgende werken Il Re Pastore, Medonte, Demofoonie en L'Olimpiade, verzekerden hem van een zo briljante reputatie dat Frederick V de koning van Denemarken, Sarti in 1753 uitnodigde om naar Kopenhagen te komen, waar hij het operagezelschap van Pietro Mingotti dirigeerde. Hij werd in 1755 benoemd tot Hofkapellmeister en in 1763 tot directeur van de Italiaanse opera en hofmuziekdirecteur. Hier schreef hij zijn Ciro riconsosciuto.

In 1765 reisde Sarti naar Italië om een aantal nieuwe zangers in dienst te nemen. Ondertussen stierf koning Frederick waarop er een voorlopig einde kwam aan zijn engagement. Na drie jaar in Italië, waar hij van 1766-67 maestro di coro was aan het Pietà Conservatorium in Venetië, ging Sarti naar Londen, waar hij muzieklessen gaf.

In 1770 kreeg Giuseppe Sarti de post van muziekmeester aan het Conservatorio dell Ospedaletto, maar hij keerde terug naar Kopenhagen om van 1770-75 de hofkapel en het hoftheater te leiden en te dienen als zangleraar van de koning. In 1775 werd hij ontslagen als gevolg van politieke intriges.

In 1779 werd Sarti benoemd tot maestro di capella aan de kathedraal van Milaan, waar hij tot 1784 bleef. Hier componeerde hij naast zeker 20 van zijn succesvolste opera's een grote hoeveelheid kerkmuziek voor de kathedraal en leidde hij een aantal slimme leerlingen op waaronder Cherubini.

Here he exercised his true vocation of composing, in addition to at least twenty of his most successful operas, a vast quantity of sacred music for the cathedral, and educating a number of clever pupils, the most distinguished of whom was Cherubini. Hierna werd zijn Le gelosie villane (1776) succesvol uitgevoerd in La Scala in Milaan.

In 1784 werd Sarti uitgenodigd door Catharina de Grote aan het hof van st. Petersburg. Op weg daar naar toe stopte hij in Wenen, waar de keizer Joseph II hem met blijken van begunstiging ontving en waar hij kennis maakte met Mozart.

Sarti bereikte St. Petersburg in 1785 en nam direct de leiding over de opera, waarvoor hij veel nieuwe werken componeerde. Daarnaast componeerde hij enkele kerkelijke werken, waaronder een Te Deum voor de overwinning van Ochakov. Hij bleef in Rusland tot 1801, tot zijn gezondheid zo slecht was geworden dat hij toestemming vroeg om terug te keren. Tsaar Alexander ontsloeg hem 1802 met een royaal pensioen. Zijn sccesvolste opera's in Rusland waren Armida e Rinaldo en Olega, waarvoor de keizerin zelf het libretto geschreven had.

website: www.hoasm.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.