muziekbus
Dit artikel is 01-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Giovanni Battista Sammartini

ook: San Martini, Italiaans organist en componist, geboren Milaan 1700 of 1701, gestorven Milaan 15 januari 1775

biografie
Giovanni Battista Samartini was de zoon van een hoboïst en de broer van Giuseppe Sammartini, ook een componist. Hij bleef zijn hele leven in Milaan, waar hij werkte als maestro di capella aan Milanese kerken vanaf 1928. Vanaf 1728 was Sammartine vele jaren maestro di capella van de congregatie St. Entierro.

Hij was een uitstekend organist en leraar, misschien was Gluck een van zijn leerlingen. Van 1730-70 was Sammartini organist aan de Santa Maria Maddalena te Milaan, waar hij voor het koor vele psalmen met instrumentale begeleidingen componeerde.

Sammartini was tijdens zijn muzikale carrière Italië's belangrijkste symfonist en leverde een belangrijke bijdrage aan de grondslag van een moderne stijl in instrumentale muziek. Zijn kwartetten en symfonieën trokken zeer de aandacht en beïnvloedden onder meer Haydn en Gluck.

Hij verkreeg een aanzienlijke reputatie in het buitenland, met werken die werden gepubliceerd in Londen en Parijs en werd zeer bewonderd door Mozart, Bach en Haydn.

Sammartini was een vruchtbaar componist, hoewel veel van zijn werk verloren is gegaan. Hij schonk in zijn composities vooral aandacht aan de vormproblemen en aan een vloeiende melodische lijn, waarbij hij nodeloze versieringen wegliet.

Giovanni Battisti Sammartini werd zeer gerespecteerd in Milaan en had tot het einde toe een zeer actieve carrière als componist en dirigent.

composities
Orkestmuziek:
Achtenzestig symfonieën van zijn orkestmuziek zijn bewaard gebleven, zes vioolconcerten, twee fluitconcerten evenals stukken van concerti grossi en ouvertures.

Deze werken variëren in stijl van een vroege mix van Barok en klassiek tot een tussenliggende stijl en een uiteindelijke stijl die over het algemeen klassiek is.

Kamermuziek:
Sammartini's kamermuziek bestaat uit strijkkwintetten, kwartetten en bijna tweehonderd trio's. Er zijn zo'n dertig sonates voor toetsinstrumenten voor klavecimbel en orgel, met elf vioolsonates en zes sonates voor klavecimbel met viool.

Vocale en koormuziek:
Sammartini schreef kerkelijke koormuziek, cantates en liturgische zettingen, evenals wereldlijke aria's en cantates.

Sona­tes voor toetsinstrumenten en composities voor orkest in een soortgelijke vorm werden aan het begin van de achttiende eeuw beïnvloed door de Italiaanse opera-ouverture (sinfonia), die rond 1700 een vorm had van drie delen in de volgorde snel-langzaam-snel: een allegro, een kort lyrisch andante en een fi­nale in het ritme van een of andere dans, zoals een menuet of een gigue. Om­dat zulke ouvertures meestal geen muzikale relatie hadden met de daarop vol­gende opera, konden ze in concerten als zelfstandige stukken worden uitgevoerd.

Het was rond 1730 dan ook vanzelfsprekend voor Italiaanse com­ponisten dat ze concertsinfonia's gingen schrijven waarbij de algemene opzet van de opera-ouverture werd aangehouden - hoewel de vroegste voorbeelden wat betreft hun structurele en texturele bijzonderheden en hun thematische stijl evenzeer zo niet meer werden beïnvloed door de traditie van het concer­to en de triosonate uit de laat-barok.

Een van de vroege werken in dit genre, de Symfonie in F-majeur (ca 1744) van G.B. Sammartini (1701-1775) uit Mi­laan, heeft een bezetting van twee violen, een altviool en een bas en is in drie delen: Presto, Andante en Allegro assai.

websites: www.karadar.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.