muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Giovanni Animuccia

Giovanni Animuccia geb. Florence ca 1500 - gest. Rome 1571
Italiaans dirigent en componist

Animuccia werd in 1555 kapelmeester aan de St. Pieterskerk te Rome als opvolger van Palestrina -die eerst werd bevorderd tot pauselijk zanger en vervolgens door de nieuwe Paus Paulus IV werd ontslagen- en bleef dit tot aan zijn dood. In 1571 kwam Palestrina weer terug als kapelmeester en opvolger van Animucci in de St. Pieter met de eretitel maestro compositore.

Behalve verschillende wereldlijke werken componeerde Animuccia missen en motetten in de Nederlandse polyfone stijl. In zijn geestelijke madrigalen (Madrigali sprirituali), en in het bijzonder zijn Laudi spirituali maakte hij meer gebruik van de homofonie. Hiermee hielp hij zijn vriend Felipo Neri en zijn kring aan begrijpelijke muziek voor hun stichtende bijeenkomsten. Hieruit zou het oratorium groeien en het droeg bij aan de ontwikeling van de homofone en monodische muziek.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.